Om oss

Om PESAM
PESAM jobbar med mark och asfaltarbeten.
Vi har erfarenhet sedan 1987. Peder Samuelsson startade
1987 Marks Asfalt, 1989 började Peder på NCC som
arbetsledare och platschef. 2003 startade Peder
PESAM Mark & Asfalt AB som arbetar med små och
stora entreprenader.
PESAMS:s affärside
PESAM ska, som ett företag som säljer tjänster inom markentreprenadbranschen med asfaltering som specialitet, erbjuda sina kunder tjänster av högsta kvalitet. Uppdragen ska från start till mål genomföras med professionalitet och miljömedvetenhet, vilket ger företaget ett gott anseende på marknaden

PESAM:s vision
Företaget ska på ett affärsmässigt sätt bedriva asfalt och markentreprenader och bli ett välmeriterat namn i Sjuhäradsbygden inom denna bransch.

PESAM:s långsiktiga mål
Företaget ska ha ett gott renommé såväl inom branschen som utom, och vara ett för sina arbeten välkänt företag inom sitt geografiska verksamhetsområde, med god lönsamhet. Företaget ska stå för kvalitet, miljömedvetenhet och service.