Kvalitès- och miljöcertifiering

PESAM har blivit certifierade främst för att strukturera och effektivisera sitt kvalitets- och miljöarbete, samt för att visa kunder, intressenter och allmänheten att vi arbetar med att minska verksamhetens miljöbelastning och föregå med gott exempel för en hållbar framtid.

2014-03-25 blev PESAM AAA-certiferade. Kreditrating AAA ges endast ut till aktiebolag. Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner kronor, bedrivit verksamhet i minst 10 år och nyckeltalen ska vara väsentligt över branschens genomsnitt. Betygets ges ifrån lägsta C till högsta AAA. Enbart 3% utav Sveriges företag har ett AAA diplom.

2013-06-07 blev PESAM kvalitets- och miljöcertiferade enligt FR 2000. FR 2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fler och fler organisationer får krav från kunder och andra intressenter att de skall ha kvalitetssystem och miljöledningssystem. Men det finns också andra delar av verksamheten som behöver styras, till exempel kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Lösningen är ett integrerat ledningssystem!

Ett integrerat ledningssystem från FR2000 verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla typer av organisationer.
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.
Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är:
•Nöjd kund
•Affärsmässighet